tolujevs_confer_almaty24galv

Profesora Jurija Tolujeva referāts konferencē Kazahstānas Nacionālajā al-Farabi universitātē

2024. gada 8.-9. aprīlī Almati (Kazahstāna) notika II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības paradigma globālo pārmaiņu apstākļos: aicinājumi, sekas, iespējas”, kas veltīta al-Farabi vārdā nosauktās Kazahstānas Nacionālās universitātes Ekonomikas un biznesa augstskolas 75 gadu jubilejai (https://farabi.university/?lang=en).

Transporta un sakaru institūta (Rīga, Latvija) profesors Jurijs Tolujevs bija goda viesis konferences sekcijai ar nosaukumu “Uzņēmējdarbības tehnoloģiju transformācija ilgtspējīgas attīstības kontekstā: iespējas un perspektīvas”. Profesora J. Tolujeva ziņojuma nosaukums bija “Universāls digitālais modelis materiālu plūsmai transporta koridorā”. Šis modelis var kalpot par pamatu kravu pārvadājumu procesu optimizācijai reālos transporta koridoros, kas šķērso vairāku valstu teritoriju. Profesora J. Tolujeva ziņojums izraisīja lielu interesi konferences dalībnieku vidū, jo dzelzceļa pārvadājumi caur Kazahstānas Republikas teritoriju ir svarīga vidējā koridora sastāvdaļa, kas iet caur Kazahstānu, Azerbaidžānu un Gruziju.

contact us

raksti mums