Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un vieta: līdz 07.10.2019. pulksten 15:00, Rīga, Lomonosova iela 1, 8.stāvs.