Auditorium

Piesakies stipendijai “Studētgods”!

Studentiem ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 175 eiro apmērā 10 mēnešus gadā!

Uz stipendiju var pretendēt studenti:

  • no daudzbērnu ģimenēm
  • bāreņi un bez vecāku apgādības palikuši jaunieši
  • ar trīs vai vairāk reģistrētiem bērniem
  • ar I un II grupas invaliditāti

Lai pieteiktos stipendijai, šo sociālo grupu studentiem jābūt imatrikulētiem studijām bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē (1.-4.kurss).

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi:

  • centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā optimālajā līmenī  jābūt ne zemākiem par 30% un latviešu valodā ne zemākiem par 40%
  • studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk
  • studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem
  • u.c.

Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī!

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var līdz 20.februārim, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”.

Plašāka informācija IZM tīmekļvietnē.

contact us

raksti mums