PostDoc Latvia logo

Pēdējos trīs mēnešos projektā veiktas sekojošas darbības

Raksta “Aspects of E-Scooter Sharing in Smart City” publikācija. Informātika 2022, 9. sējums, 2. izdevums, 36. (1. ceturksnis);

Dalība 28. starptautiskajā daudznozaru konferencē “Recent Research and Ideas”, ICMS XXVIII, Amsterdam, 2022. gada 12.-14. maijā ar ziņojumu “Mikromobilitātes koplietošanas pakalpojumu attīstība viedajā pilsētā”.

Dalība Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Inovatīvu procesu vadība izglītības un zinātnes modernizācijas kontekstā”. 2022. gada 6.-8. aprīlis. Diseldorfa (Vācija), ar prezentāciju “Knowledge Sharing in Smart City: The Framework of the Research”.

Tika iesniegts izskatīšanai un pieņemts kopsavilkums dalībai 29. Starptautiskajā sociālo zinātņu konferencē “Jaunākie pētījumi un idejas”, ICSS XXXI, Lisabona, 2022. gada 1.-2.jūlijs, ar ziņojumu “Automašīnu izmantošanu un cenu noteikšanas stratēģijas ietekmējošie faktori. Kopīgošanas pakalpojumi viedajā pilsētā”.

Tika turpināta sadarbība ar finanšu sektora pārstāvjiem. Raksts par kopīgošanu finanšu sektorā ir sagatavošanas procesā. Raksts, kas veltīts kopīgošanai izglītībā, ir sagatavošanas procesā.

Tika noslēgti līgumi par mobilitāti uz Starptautisko Centrālāzijas universitāti Biškekā, Kirgizstānā un Ееtiline Kosmeetika Company, Tallinā, Igaunijā. Citi līgumi par mobilitāti ir sagatavošanas procesā.

contact us

raksti mums