Presentation by the Patent Office

Patentu valdes prezentācija par intelektuālā īpašuma tiesībām

TSI viesojās Patentu valde ar izglītojošu vieslekciju par intelektuālā īpašuma tiesībām – autortiesību aizsardzība, patentiem, izgudrojumiem un ideju reģistrāciju. Prezentācijas laikā tika pastāstīts arī par Patentu valdes piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī tās lomu rūpnieciskā īpašuma tiesībās – patents, preču zīme, dizainparaugs.

Paldies Patentu valdes projektu koordinātorei Viktorijai Kasarai par veltīto laiku un jaunajām zināšanām!

 #PatentuValde #IntelektuālaisĪpašums

contact us

raksti mums