Jūnijā – Augustā paveiktās aktivitātes projektā Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām”

 1. Publicēts raksts “Factors Affecting the Growth of Demand on Carsharing Services within Smart City”. Transport and Telecommunication, Vol.23-3, pp. 252–261;
 2. Uzstāšanās sekojošās konferencēs:
  • ”Factors Affecting the Use and Pricing Strategies of Car Sharing Company Services in Smart City” 29tā STarptautiskā zinātyniskā konference “Recent Studies and Ideas” ICSS XXIX, Lisbona, 1-2 Jūlijs, 2022
  • ”Car Sharing Services: Factors of Increasing the Demand within Smart City”
  • “Financial Sector as a Source of Sharing Services in Smart City”
  • “Crypto-Assets. Smart City Production in the Form of an Initial Coin Offering”
  • “PLS-SEM as a Modelling Tool in Economics” 8tajā Starptautiskajā zinātniskajā simpozijā “Economics, Business & Finance”, Latvija, Jūrmala, 26 – 30 Jūlijs, 2022
 3. Mobilitāte:
  • Kirkīzija, International University of Central Asia, Tokmok (Bishkek);
  • Tallinna, Ееtiline Kosmeetika kompānija
  • Lietuvas Sporta Universitāte
  • Tallinn-Paldiska, Starptautiskā kompānija “GT Corporation SE

Tika turpināta sadarbība ar finanšu sektora pārstāvjiem.

Tika turpināts darbs pie viedās ekonomikas modeļa.

contact us

raksti mums