TSI Accademic staff

Izmaiņas amatos Inženierzinātņu fakultātē un Transporta un vadībzinātņu fakultātē

Ph.D.
Emmanuel Merchan
Inženierzinātņu fakultāte dekāna p.i.
Asociētais profesors, Dr. sc. ing.
Dmitry Pavlyuk
Inženierzinātņu fakultāte prodekāns
Lektors, Mg. oec.
Aleksandrs Kotlars
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Transporta un biznesa loģistika” direktors

Sveicam kolēģus, stājoties amatos, un novēlam panākumus profesionālajā izaugsmē!

contact us

raksti mums