conference

Inovāciju vadības un ideju radīšanas apmācību kurss (tiešsaistē)

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes inovāciju vadībā (16 akadēmiskās stundas) un ideju radīšanā (4 akadēmiskās stundas), lai topošie studenti varētu veiksmīgi īstenot inovatīvas un radošas idejas. Aktivitātes mērķa grupa ir TSI un citu augstskolu studenti, kā arī STEM virzienu vidusskolu un koledžu studenti.

Dalībniekiem, kuri apmeklēs vismaz 80% no visām nodarbībām, tiks izsniegti sertifikāti.

Kurss sākas 1. martā un notiek katru otrdienu plkst. 16.00 – bez maksas.

Zemāk ir dažas no tēmām, kas tiks apskatītas kursā:

  • Inovāciju vadība: modeļi un mehānismi
  • Inovāciju stratēģijas
  • Inovāciju projektu un programmu vadība
  • Inovāciju vides radīšana uzņēmumos
  • Uzņēmuma inovācijas kapacitātes novērtējums
  • Inovāciju ekonomikas virzītāji
  • Inovāciju atbalsta struktūras: biznesa inkubatori, tehnoloģiju pārneses centri, tehnoloģiju centri un parki, kompetenču centri
  • Jaunu produktu izstrāde

TSI iDEAHUB piedāvā Inovāciju vadības un ideju radīšanas apmācību kursu Eiropas Reģionāla attīstības fonda projekta “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” (projekta Nr. 1.1.1.3/21/A/006) ietvaros. Vairāk par projektu var uzzināt vietnē ideahub.tsi.lv

ERAF logo lv

contact us

raksti mums