Ingenious_screen

INGENIOUIS projekts – tiek pabeigts trešais posms

2022. gada 27. maijā Salonikos (Grieķija) notika starptautiska sanāksme ERASMUS+ projekta INGENIOUS ietvaros. Sanāksmē tika apkopoti trešā posma 5 valstu komandu – Grieķijas – vadošā partnere, Itālijas, Bulgārijas, Slovēnijas un Latvijas kopīgā darba rezultāti.

Tika apspriesti veikto profesionālās izglītības docētāju aptauju analīzes rezultāti par digitālo un zaļo kompetenču esamību. Iegūto datu salīdzināšana ar Eiropas DigCompEdu standarta prasībām ļāva noteikt mācību ceļu un veidot prasības pilotprojektam profesionālās izglītības docētāju sagatavošanai trūkstošajās kompetencēs. Transporta un sakaru institūta (TSI) komanda prezentēja jaunu izstrādātu kursu “Inteliģentās transporta sistēmas”.

Nākamais projekta posms paredz digitālās mācību platformas izstrādi un pilotkursus docētājiem.

Projekta rezultātiem ir liela nozīme gan augstākās izglītības attīstībā Eiropā, gan inovatīvu izglītības organizācijas formu ieviešanā TSI.

ERASMUS+ Projekts “Pedagogu digitālās pedagoģijas prasmju un kompetenču stiprināšana” (GENIOUS), Līguma Nr. 2020-1-EL01-KA226-VET-094871 (2021-2023).

contact us

raksti mums