Adult businesswoman working at home using computer, studying business ideas on a pc screen on-line

Erasmus + personāla mācību mobilitātes programma

Erasmus+ personāla mācību mobilitātes programma ir iespēja mācībspēkiem mācīt un veikt kopīgas akadēmiskās un izglītības aktivitātes partneru augstskolās mobilitātes programmas valstīs.

Covid-19 ierobežojumu dēļ dalībnieku fiziskā mobilitāte tiek aizstāta ar virtuālo mobilitāti.

Pavasara semestrī divas TSI pasniedzējas no Transporta un vadībzinātņu fakultātes – Dr.paed. Liene Briede un Mg. oec. Oksana Skorobogatova veica virtuālu mācību mobilitāti Areles Universitātē (Turcija) un Vismāras Lietišķo zinātņu universitātē (Vācija). Mācību mobilitāte notika kā virtuālu lekciju pasniegšana, izmantojot tiešsaistes mācību platformas.

Mobilitātes dalībnieces 22. jūnijā plkst. 9.30 dalīsies pieredzē ar pārējiem TSI darbiniekiem virtuālā prezentācijā.

contact us

raksti mums