PostDoc Latvia logo

Atskaite par projektā 1.1.1.2/VIAA/1/16/075 “Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā” paveikto 2018.gada 3. ceturksnī

Iepriekšējā perioda eksperimentēšanas ar Markova-modulējamās lineārās regresijas modeli rezultāti tika prezentēti konferencē Applied Simulation and Modelling (ASM2018), kas notika 13-15. aprīlī Parīzē, Francija: “Markov-Modulated Linear Regression: a case study of coaches’ delay time”.

Kompetenču paplašināšanas, zināšanu un pieredzes iegūšanas transporta modelēšanas sfērā nolūkā tika veikta dalība Open Workshop “Digitalization in Logistics and Transport” in Riga, TSI, un konferencē 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018), kas notika 23-25.maijā Skiathos, Grieķijā.

Modeļa turpmākās attīstības rezultāti tika atspoguļoti konferencē the 27th Nordic Conference in Mathematical Statistics (NORDSTAT2018), kas notika 26-29.jūnijā Tartu, Igaunija. “On a parametrical estimation for a convolution of exponential densities”.

contact us

raksti mums