AdobeStock_31032362

Apsveicam ar sekmīgu doktora disertācijas aizstāvēšanu!

Transporta un sakaru institūtā (TSI) noritēja sekmīga doktora disertācijas aizstāvēšana “DEVELOPMENT AND TESTING OF THE DIGITAL TWIN CONCEPT AS A PROCESS DATA STORE IN GROUND TRAFFIC CONTROL SYSTEMS AT AIRPORTS”. Zinātniskā darba autors – Farid Saifutdinov. Darba vadītājs – Dr.habil.sc.ing., profesors Jurijs Tolujevs.

No visas sirds apsveicam Farid Saifutdinov ar sekmīgu disertācijas aizstāvēšanu doktora grāda iegūšanai, un, novēlam arī turpmāku profesionālu izaugsmi, jaunus panākumus un piepildīt izvirzītos mērķus!

contact us