AdobeStock_31032362

Apsveicam ar sekmīgu doktora disertācijas aizstāvēšanu!

Transporta un sakaru institūtā (TSI) noritēja sekmīga doktora disertācijas aizstāvēšana “DEVELOPMENT AND TESTING OF THE DIGITAL TWIN CONCEPT AS A PROCESS DATA STORE IN GROUND TRAFFIC CONTROL SYSTEMS AT AIRPORTS”. Zinātniskā darba autors – Farid Saifutdinov. Darba vadītājs – Dr.habil.sc.ing., profesors Jurijs Tolujevs.

No visas sirds apsveicam Farid Saifutdinov ar sekmīgu disertācijas aizstāvēšanu doktora grāda iegūšanai, un, novēlam arī turpmāku profesionālu izaugsmi, jaunus panākumus un piepildīt izvirzītos mērķus!

contact us

raksti mums