2021.gada nogrieznī no septembra līdz novembrī ieskaitot, projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/458 „Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētā” ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes

Tika publicēti divi raksti žurnālos, kas indeksēti Scopus un WoS, kā arī papildus  viens raksts tika publicēts zinātniskajā žurnālā.

Zinātnisko konferenču tēžu grāmatās publicētas divas tēzes, kā arī referāts starptautiskā zinātniskā konferences plenārsēdē. Bez iepriekšminētā, tika apmeklētas 6 konferences ar referātiem.

Turpinājās arī darbs pie rakstu sagatavošanas publicēšanai un tikšanās ar nozares pārstāvjiem.

contact us

raksti mums