women looking at laptop

TSI studiju programmās integrē pasaules līmeņa augstskolu mācību materiālus

Novembrī Transporta un sakaru institūts (TSI) un mācību platforma Coursera atzīmēja viena gada sadarbības jubileju. Coursera sadarbojas ar vairāk nekā 275 vadošajām augstskolām un uzņēmumiem pasaulē, lai nodrošinātu elastīgu, pieejamu un augstas kvalitātes tiešsaistes mācību pieredzi. Pēdējā gada laikā TSI studentiem, kā arī pasniedzējiem bija pieejams plašs mācību iespēju klāsts tiešsaistē – no praktiskiem projektiem un kursiem līdz pat profesionāliem sertifikātiem. TSI ir pirmā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas noslēgusi šādu partnerības līgumu ar globālo tiešsaistes mācību platformu.

Vairāk nekā 1610 stundu, vairāk nekā 2660 lekciju un vairāk nekā 210 kursu – TSI studenti jau tagad aktīvi izmanto iespēju iegūt vērtīgas prasmes un zināšanas, vienlaikus pielāgojot kursu apgūšanu savai ikdienas rutīnai, kā arī papildinot TSI iegūtās zināšanas.

Coursera kursi iekļauj mācību priekšmetus dažādās jomās, piemēram, datorzinātnes, humanitārās zinātnes, uzņēmējdarbību un ekonomiku, datu zinātni, informācijas tehnoloģijas, matemātiku, inženierzinātnes, sociālās zinātnes un citas. Lai iegūtu Coursera kvalifikācijas sertifikātus, parasti ir jāmaksā ikmēneša maksa, taču, pateicoties sadarbības līgumam, TSI studenti var apgūt dažādus priekšmetus un padziļināt savas profesionālās zināšanas kādā konkrētā jomā, kā arī iegūt apliecinājumus bez maksas. Kā tas notiek? Piemēram, apgūstot augstāko matemātiku, jaunieši studē un apmeklē lekcijas augstskolā, un pasniedzējs iesaka paralēli apgūt algoritmu kursu, kuru piedāvā, piemēram, Ņujorkas Universitāte. Students veiksmīgi apgūst kursu tiešsaistē, iegūst labāku izpratni par tematu, kā arī sertifikātu. Tādējādi students ir gan papildinājis TSI iegūtās zināšanas, gan veiksmīgi pārņēmis ārvalstu universitātes praksi. Ja šī vai jebkura cita tēma ir ieinteresējusi, tad students var pats meklēt vai jautāt pasniedzējam citus kursus, ko piedāvā TSI sadarbības partneris Coursera. Tā ir iespēja izvēlēties kursus, kurus piedavā universitātes visā pasaulē, un apgūt pašmācības ceļā vēl kādas zināšanas un prasmes, kas būs vērtīgas gan studiju procesā, gan turpmākajā karjerā. Būtiski ir arī tas, ka students saņem apliecinājumu jeb sertifikātu, ja kurss nokārtots sekmīgi.

“Kā pasniedzējs es aicinu studentus apgūt sev interesējošus profesionālos kursus ārpus obligātās akadēmiskās programmas. Piedāvāju studentiem izvēlēties kursus pēc savas patikas kā papildinājumu objektorientētās programmēšanas un programmatūras inženierijas kursiem. Protams, studenti bija ieinteresēti iegūt sertifikātus, ko es ņēmu vērā, piešķirot gala vērtējumam bonusa punktu par apgūtajiem kursiem. Pieredzi šīs platformas kursu izmantošanā var attiecināt uz papildu apmācību, paplašinot akadēmisko datorzinātņu bakalaura programmu ar profesionālajām prasmēm. Jo īpaši šādu kursu apguve attīsta studentu pašmācības prasmes, kas nepieciešamas izglītībai visa mūža garumā,” pieredzē dalās profesors, Dr. sc. ing. Boriss Mišņevs, dubultā diploma bakalaura programmas Datorzinātnes: mākslīgais intelekts un bakalaura programmas Datorzinātnes direktors.

Piedāvājot papildus apgūt mācību vielu Coursera, TSI nodrošina saviem studentiem iespēju piekļūt pasaules mērogā vadošo universitāšu mācību saturam, apgūt to un pēc tam pielietot ikdienā. Arī bakalaura studiju programmas Datorzinātnes trešā kursa students Vladislavs Konovalovs izmantoja šo iespēju papildināt savas zināšanas. “Pēc pasniedzēja ieteikuma nolēmu apskatīt Coursera piedāvājumu un izmantot pieejamos bezmaksas kursus. Kā savu pirmo pieredzi, studējot Coursera tiešsaistē, es nolēmu apgūt Mičiganas Universitātes piedāvāto tīmekļa vietņu izstrādes kursu. Tā kā vienā no maniem mācību priekšmetiem bija nepieciešams projekts, kas saistīts ar šo jomu, nolēmu, ka tas būs lielisks veids, kā atsvaidzināt augstskolā iegūtās zināšanas. Izvēlētais kurss bija labi strukturēts, tam bija diezgan samērīgi un informatīvi aprakstītas tēmas. Tas man palīdzēja ātri atsvaidzināt jau esošās zināšanas, kā arī apgūt jaunas. Rezultātā man tagad ir sertifikāts par kursu un augsta atzīme, tāpēc esmu priecīgs un plānoju arī turpmāk izmantot šo platformu.” 

Dubultā diploma maģistra programmas Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts otrā kursa students Jevgenijs Bodrenko izmanto Coursera platformu jau vairāk nekā trīs gadus, apmeklējot kursus gan pēc savas izvēles, gan pēc pasniedzēja ieteikuma, lai padziļinātu TSI apgūtās zināšanas. “Īpaši varu minēt kursus no DeepLearning.AI (NLP specializācija), Google (IT atbalsta specializācija) un Kalifornijas Universitātes Sandjego (UCSD) bioinformātikas kursus. Google un DeepLearning.AI kursi kopumā sniedz labas pamatzināšanas video lekciju un saišu uz papildu avotiem veidā, lai palīdzētu padziļināti izpētīt attiecīgo jomu. UCSD specializācijas piedāvā interesantu mācību materiālu par teoriju un praktiskus uzdevumus nostiprināšanai. Platforma kopumā ļauj piekļūt mācību materiāliem dažādās jomās un līmeņos. Tā ir ļoti labi piemērota arī kā ievads jaunā mācību priekšmetā. Šajā ziņā īpaši labi ir vadītie projekti – galvenokārt ar datorzinātnēm saistītās jomās.”

Būtiski, ka tā ir gan iespēja paaugstināt kvalifikāciju, gan arī apgūt kursus, kas nepieciešami, lai turpinātu vai sāktu studijas. Piemēram, studentam pietrūkst kādu zināšanu, pārnākot no citas augstskolas, vai persona vēlas maģistra līmenī apgūt profesiju, ar kuru iepriekš nav bijusi saskare. TSI ar Coursera palīdzību sniedz iespēju studentiem apgūt nepieciešamo, lai spētu sekmīgi turpināt studijas pamatplūsmā.

Jāpiemin, ka izvēlētajā kursā studentiem ir iespēja tīkloties, piedalīties forumos un diskutēt par aktuāliem jautājumiem. Šī gada laikā studenti apguvuši, piemēram, Python datu struktūrasIevads CSS3, kā arī Programmēšana ikvienam (Ievads Python), ko piedāvā Mičiganas Universitāte, Digitālā transformācija, ko pasniedz Virdžīnijas Universitāte, Stratēģijas efektīvai iesaistei (Kolorādo Universitāte Bolderā), Izpētes datu analīze mašīnmācīšanās vajadzībām (IBM)Pamatprasmes inženiertehniskajā projektēšanā (Līdsas Universitāte) u. c.

Pasniedzēji novērojuši, ka auditorijā bieži vien ir studenti, kas labprāt vēlas kādu konkrētu tēmu izzināt padziļināti. Viņi pēc lekcijām pienāk un jautā, vai ir iespējams ieteikt kādu materiālu, grāmatas vai varbūt tīmekļa vietni, kas konkrēto tematu izskaidros plašāk un detalizētāk. Sadarbība ar Coursera nodrošina iespēju ikvienam studentam apgūt padziļināti to, kas viņu interesē, kā arī to, kas būs nepieciešams viņa nākotnes profesijā. Smelties zināšanas un praksi, kuru nodod starptautisku augstskolu reitingu līderi, – tā ir lieliska pieredze, kuru jau tagad var izmantot ikviens TSI students.

TSI mācībspēki ir veiksmīgi integrējuši Coursera saturu studentu apmācībās. “Coursera īso kursu integrēšana (piemēram, Python datu struktūru) ļauj mums uzlabot specifiskas studentu prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi absolvētu, piemēram, maģistra programmu, un padarītu izglītības procesu elastīgāku un personalizētāku,” TSI un Coursera sadarbības nozīmīgumu un vērtīgumu uzsver profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Pavļuks, TSI maģistra programmas “Datorzinātnes: datu analītika un māklīgais intelekts” direktors un Datu analīzes un mākslīgā intelekta pētnieciskā klastera vadītājs.

TSI prioritāte ir nepārtraukta attīstība un studiju kvalitāte. Sadarbība ar Coursera sniedz iespēju nodrošināt gan studiju procesa, gan satura, gan piedāvāto materiālu augstu kvalitāti, vienlaikus vienmēr atbilstot pasaules darba tirgus prasībām. Tāpēc TSI sadarbība ar tiešsaistes mācību platformu tiks turpināta un attīstīta, lai studentiem tuvākajā nākotnē sniegtu iespēju iegūt vēl plašāku profesionālo kompetenču klāstu.

https://forbesbaltics.com/lv/zinas/raksts/tsi-studiju-programmas-integre-pasaules-limena-augstskolu-macibu-materialus

contact us