Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles esošā žoga demontāža un jaunā žoga montāža

Piedāvājumu pretendents iesniedz līdz 2018.gada 8.jūnijam plkst.10:00, Varšavas ielā 43b, Daugavpilī, LV-5404, 103.kab.

contact us