Elektroinstalācijas pretestības mērījumu pakalpojumu sniegšana TSI ēkai Lomonosova iela 1 K-3, Rīgā

Novērtēt  ēkā  izbūvēto  elektroapgādes, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu kopumā atbilstību spēkā esošajiem ekspluatācijas, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīviem, saskaņā ar iepirkuma “Elektroinstalācijas pretestības mērījumu pakalpojumu sniegšana” nolikumu.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2022. gada 10. novembrim plkst. 12:00

Iepirkuma dokumentācija: Nolikums

contact us