Projektēšanas uzdevums TSI ēkai Lomonosova iela 1

Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un vieta: līdz 30.10.2020. pulksten 17:00, Rīga, Lomonosova iela 1, 605.kabinets vai uz epastu: Avsiscers.A@tsi.lv

Nolikums

contact us

свяжитесь с нами