neierūsē

Kurss «SQL vaicājumi datubāzēm» VIAA pieaugušo izglītības projekta ietvaros ir beidzies!

Veiksmīgi noslēdzies kurss «SQL vaicājumi datubāzēm» Eiropas Savienības (ES) fonda projekta ietvaros no Valsts izglītības attīstības aģentūras. Kursa dalibnieki divās grupās ieguva jaunas zināšanas un prasmes, iepazīstoties ar tādām tēmām kā:

  • Datu bāzes terminoloģijas un pamatelementi;
  • Datu manipulācijas, SQL pamatoperatori;
  • SQL datu apstrādes funkcijas un operatori;
  • SQL lietderīgi rīki sarežģītu vaicājumu izstrādei.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notika Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

Projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanas pamats: https://likumi.lv/ta/id/283669-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-4-1-specifiska-atbalsta-merka-pilnveidot-nodarbinato-personu-profesionalo?fbclid=IwAR2J0LoOBh_bTDdESBZvuTy_Z7s5vm9uM1ppkZW6GAgT1eRWjv7eF6_UtnE

Par projektu: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu

contact us

свяжитесь с нами