Bibliotēkas vadītājs/-a

Galvenās prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, vēlams Bibliotēkzinātnē vai Informācijas zinātnes jomā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • praktiska darba pieredze Akadēmiskajā bibliotēkā vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja plānot un organizēt Bibliotēkas darbu atbilstoši LR likumdošanai, saistošiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • labas komunikācijas un  sadarbības prasmes;
 • komandas vadības prasmes;
 • spēja izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju;
 • labas datorprasmes, prasme darboties ar Bibliotēkas informācijas sistēmām un pieredzējušā lietotāja līmenī izmantot e-resursus darba vajadzībām.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un organizēt Bibliotēkas darbu atbilstoši TSI attīstības stratēģijai un Bibliotēkas attīstības plāniem;
 • ievērot Bibliotēku darbības noteiktās prasības, kā arī saistošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības;
 • savas kompetences ietvaros, sadarboties ar ārējiem un iekšējiem partneriem, piedalīties sapulcēs un darba grupās, iesaistīties saistošo normatīvo aktu sagatavošanā;
 • sagatavot un iesniegt augstskolas vadībai un ārējiem partneriem darba plānus, atskaites u.c. saistošo informāciju un datus;
 • izstrādāt Bibliotēkas budžetu, veikt tā kontroli;
 • pārvaldīt Bibliotēkas krājuma organizāciju un nodrošināt Bibliotēkas krājuma un citu materiālo vērtību uzturēšanu, atjaunošanu, uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
 • plānot, organizēt un kontrolēt Bibliotēkas darbinieku darbu;
 • sadarboties ar arējiem un iekšējiem partneriem, pārvaldīt un koordinēt darbu ar Bibliotēkas Informācijas Sistēmu AccesitLibrary;
 • piedalīties Bibliotēkas lietotāju apkalpošanā un nodrošināt lietotāju informēšanu, konsultācijas un apmācības darbam ar Bibliotēkas resursiem.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • stabilu atalgojumu 1500 EUR mēnesī (bruto);
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku (normālu darba laiku – 40 stundas nedēļā);
 • dalību TSI organizētajos pasākumos, t.sk., konferencēs un semināros;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

CV lūdzam iesūtīt līdz 2023. gada 13. oktobrim e-pastā: pvad@tsi.lv
Vēršam uzmanību, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvēlēti otrajai atlases kārtai. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Transporta un sakaru institūts”. Pēc pretendenta atlases konkursa noslēgšanas, personas dati tiks dzēsti.

contact us