AMATU KONKURSS

AS “Transporta un sakaru institūts” izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām:

 • 3 VADOŠĀ PĒTNIEKA amata vietām (nepilna slodze) Būvniecības un transporta inženierzinātņu nozare, telemātikas un loģistikas apakšnozare;
 • 1 PĒTNIEKA amata vietu (nepilna slodze) Būvniecības un transporta inženierzinātņu nozare, telemātikas un loģistikas apakšnozare;
 • 3 PĒTNIEKA amata vietām (nepilna slodze) Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozare
 • 2 ZINĀTNISKĀ ASISTENTA amata vietām (nepilna slodze) Būvniecības un transporta inženierzinātņu nozare, telemātikas un loģistikas apakšnozare;
 • 1 ZINĀTNISKĀ ASISTENTA amata vietu (nepilna slodze) Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozare.

Prasības kvalifikācijai un kompetencēm:

 • Vadošais pētnieks – zinātnes doktora grāds, zinātnes nozarei atbilstoša akadēmiskā un/vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības un/vai zinātniskajās institūcijās, spēja veikt zinātniski pētniecisko darbu, publikācijas zinātniskajos izdevumos, vēlama pieredze sagatavot zinātniskus projektus, dalība/vadība zinātniskajos projektos, valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, augsta atbildības sajūta, ļoti labas komunikāciju, sadarbības un organizatoriskās prasmes, precizitāte;
 • Pētnieks – zinātnes doktora vai maģistra grāds, zinātnes nozarei atbilstoša akadēmiskā un/vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības un/vai zinātniskajās institūcijās, spēja veikt zinātniski pētniecisko darbu, publikācijas zinātniskajos izdevumos, dalība zinātniskajos projektos, valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, augsta atbildības sajūta, ļoti labas komunikāciju, sadarbības un organizatoriskās prasmes, precizitāte;
 • Zinātniskais asistents – maģistra grāds, zinātnes nozarei atbilstoša akadēmiskā un/vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības un/vai zinātniskajās institūcijās, spēja veikt zinātniski pētniecisko darbu, publikācijas zinātniskajos izdevumos, dalība zinātniskajos projektos, valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, augsta atbildības sajūta, ļoti labas komunikāciju, sadarbības un organizatoriskās prasmes, precizitāte.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze;
 • dokumentu kopijas, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos zinātniskos/akadēmiskos grādus, ja nav iesniegti TSI Personāla attīstības daļā;
 • publicēto zinātnisko darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā;
 • zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādīt savu lomu un paveikto projektā;
 • citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc viņa izvēles (sertifikātus, licences utml).

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas Transporta un sakaru institūta mājaslapā (beigu termiņš ir 2024. gada 6. jūnijs).
Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Transporta un sakaru institūta Valērijas Seiles ielā 1, 403. kab., Rīgā, LV-1019 vai iesūtot elektroniski (ar ieskanētu parakstu vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz sekojošu e-pasta adresi: Pule.S@tsi.lv

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Transporta un sakaru institūts” (reģistrācijas Nr. 40003458903), Valērijas Seiles iela 1, Rīga.

contact us