Amatu konkurss

Transporta un sakaru institūts, lai nodrošinātu zinātnisko pētījumu augstu organizācijas un realizācijas līmeni, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām –

  • Pētnieks (nepilna slodze) – 1 amata vieta;
  • Zinātniskais asistents (nepilna slodze) – 1 amata vieta;

Prasības kvalifikācijai un kompetencēm:

  • Pētnieks – doktora zinātniskais vai maģistra grāds, akadēmiskā un/vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības un/vai zinātniskajās institūcijās, spēja veikt zinātniski pētniecisko darbu, publikācijas zinātniskajos izdevumos, dalība zinātniskajos projektos, valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, labas datorprasmes, augsta atbildības sajūta, ļoti labas komunikāciju, sadarbības un organizatoriskās prasmes, precizitāte;
  • Zinātniskais asistents – bakalaura vai maģistra grāds, vēlama akadēmiskā un/vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības un/vai zinātniskajās institūcijās, spēja veikt zinātniski pētniecisko darbu, dalība zinātniskajos projektos, valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, labas datorprasmes, augsta atbildības sajūta, ļoti labas komunikāciju, sadarbības un organizatoriskās prasmes, precizitāte.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • CV Eiropass un Eiropass valodu pase (latviešu un angļu valodā);
  • dokumentu kopijas (augstākās izglītības diploma, zinātņu doktora diploma, akadēmiskā nosaukuma diploma, apliecība par valsts valodas prasmi (tiem pretendentiem, kuri izglītību nav ieguvuši valsts valodā) uzrādot oriģinālus, ja nav iesniegti TSI personāla daļā;
  • publikāciju saraksts (pēdējie 5 gadi);
  • zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādīt savu lomu un paveikto projektā;
  • citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc viņa izvēles (sertifikātus, licences utml).

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas Transporta un sakaru institūta mājaslapā (beigu termiņš ir 2022.gada 12.februāris).

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Transporta un sakaru institūta Lomonosova ielā 1, 301.kab., Rīgā, LV-1019 vai iesūtot elektroniski (ar ieskanētu parakstu vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz sekojošu e-pasta adresi: Pule.S@tsi.lv.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir AS „Transporta un sakaru institūts” (reģistrācijas Nr.40003458903), Lomonosova iela 1, Rīga.

contact us