TSI izceļas: Vienīgā Latvijas privātā augstskola, kas iekļauta 2024. gada Impact Rankings!

Transporta un sakaru institūts (TSI) ar lepnumu paziņo par savu iespaidīgo sniegumu starptautiskā reitingā “Times Higher Education Impact Rankings 2024

  • Vienīgā privātā augstskola Latvijā, kas iekļauta šajā starptautiskajā reitingā
  • 1. vietā starp Latvijas augstskolām nevienlīdzības mazināšanas (Reducing Inequalities) un ilgtspējīgas attīstības veicināšanas ziņā
  • 2. vietā kvalitatīvas izglītības jomā starp Latvijas augstskolām, nodrošinot iekļaujošu un vienlīdzīgu kvalitatīvu izglītību un veicinot mūžizglītības iespējas visiem.

TSI sasniegumi Times Higher Education Impact reitingā uzsver augstākās izglītības līdera lomu, vēršot uzmanību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā un nevienlīdzības mazināšanas jomā. Vienlaicīgi atspoguļojot TSI pastāvīgos centienus sagatavot studentus ilgtspējīgai nākotnei, saglabājot spēcīgas akadēmiskās tradīcijas, kas atbilst augstskolas vērtībām un stratēģijai, ko apliecina sasniegumi šajā starptautiskajā reitingā.

Sakām lielu paldies mūsu studentiem, pasniedzējiem un kolēģiem – mūsu kopīgie sasniegumi padara visu iespējamu!

contact us

raksti mums