Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnēs
Akreditācija: līdz 30.06.2023
Programmas apjoms:
160 CP | 240 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 4 gadi (latviešu, angļu)
 • Nepilna laika - 5 gadi (latviešu, angļu)
 • Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.
  "Viena no mūsdienu pieprasītākajām specialitātēm visā pasaulē, kas sevī ietver datorzinātnes, elektronikas un telekomunikāciju iemaņas, moderno tehnoloģiju pamatus: 5G sakarus, lietu internetu, inteliģento vadību, robotiku un informācijas drošību."
  Alexander Grakovski
  Profesors, 
  Dr. sc. ing.
  Aleksandrs Grakovskis
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  vēlas iegūt augstāko izglītību telekomunikāciju sistēmu un datortīklu jomā ar zināšanām sistēmas un tīklu programmatūrā, mikroelektronisko kontroleru komponentos, datoru un sakaru sistēmās, automātikā un robotikā, vēlas spēt atrast vājās vietas un analizēt problēmsituācijas telekomunikāciju sistēmu un datortīklu funkcionēšanā. Ir iespējams arī iegūt prestižo profesionālā CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikātu

  Vēlas kļūt par…

  5G+ telekomunikāciju sistēmu speciālistu

  datortīklu administrēšanas speciālistu

  informācijas drošības un datu aizsardzības speciālistu

  robotikas vai attālinātās vadības, novērošanas un drošības sistēmu speciālistu

  informācijas sistēmu administrācijas speciālistu

  programmētāju (programmatūras izstrādātāju)

  informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju projektu izstrādātāju vai vadītāju

  Vēlas nākotnē…

  kļūt par lietpratēju 5G + telekomunikāciju sistēmās un datortīklu projektēšanā un ekspluatācijā, informācijas un sakaru sistēmu drošībā (ētiskā hakera prasmes); antivīrusu programmatūras izstrādē; attālinātās pieejas, novērošanas un vadības sistēmu (lietu internets) projektēšanā un darbībā; telekomunikāciju sistēmu un datortīklu lietojumprogrammatūru izstrādē, automatizācijas un robotikas sistēmu mikroelektronisko komponentu analīzē, projektēšanā un programmēšanā

  Par programmu

  Šobrīd Latvijā, tāpat kā ES valstīs kopumā, pastāv liels informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju speciālistu deficīts. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes veikto pētījumu, vietējās augstākās izglītības iestādes gadā spēj sagatavot labi ja 1000 šādu speciālistu, lai arī darba devējiem ir nepieciešami vismaz 1500! Tik augsts pieprasījums ir skaidrojams ar to, ka informācijas tehnoloģijas, elektronika un telekomunikācijas līdzās ar transporta jomu ir visstraujāk augošās nozares. Studiju programmas "Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli" apguves laikā iepazīsieties ne tikai ar sistēmu un tīklu programmatūru, bet arī kontrolieru mikroelektroniskajām sastāvdaļām, datoriem un kumunikāciju sistēmām, automatizāciju un visu veidu vadību, lai vēlāk spētu atrast vājās vietas un analizēt problēmsituācijas telekomunikāciju sistēmu un datortīklu funkcionēšanā utt.

  Līdzās iepriekš minētajam akadēmiskajā programmā ir ietverti profesionālo studiju elementi un informācijas drošības standarti, kā rezultātā papildu bakalaura diplomam absolventi saņem vismaz divus starptautiski atzītus sertifikātus, proti, populāro CCNA (Cisco Certified Network Associate) un TOEIC sertifikātu (Test of English for International Communication - TOEFL sertifikāta amerikāņu analogs).

  Cisco tīklošanas tehnoloģiju laboratorija, telekomunikācijas, optiskā elektronika, satelītu saziņa, globālā navigācija, radiofrekvences identifikācijas sistēmas (RFID), antenu sistēmas un mikroviļņu emisijas iekārtas – šis nav pilns studiju un pētnieciskā darba procesā izmantojamā tehniskā aprīkojuma saraksts, kas pieejams šī virziena studentiem.

  Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt virknē pieprasītu amatu - sākot no telekomunikāciju sistēmu operāciju speciālista un tīkla administratora, beidzot ar sistēmanalītiķi un dažādiem mērķiem izmantojamu iegulto, robotizēto telekomunikāciju sistēmu un aprīkojuma izstrādātāju.

  Programmas absolventi strādā tādos uzņēmumos kā Tele2, Optron, Verifone, OpusCapita, Alfa RPAR, SAF Tehnika, Accenture Latvia un daudzos citos.

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 4 gadi 5 gadi - gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2200 EUR * 1760 EUR * -
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 2700 EUR -
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3000 EUR -

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Augstākā matemātika1015.0
  Ciparu telekomunikācijas sistēmu tehnoloģijas46.0
  Datortīkli1624.0
  Datortīklu drošība23.0
  Datoru un datorsistēmu arhitektūra46.0
  Datu bāzes un bankas46.0
  Diskrētā matemātika46.0
  Elektronika un mikroelektronika46.0
  Fizika46.0
  Informācijas pārraides un kodēšanas teorija46.0
  Mobilās un satelītu telekomunikāciju sistēmas46.0
  Operētājsistēmas46.0
  Programmēšana69.0
  Signāli un ķēdes46.0
  Skaitliskās metodes 46.0
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
  Aizsardzība pret ļaunprātīgo programmatūru 23.0
  Automātiskās vadības teorija46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Elektrisko ķēžu teorija69.0
  Ievads specialitātē23.0
  Grupas projekts23.0
  Programmēšana KD23.0
  Bakalaura darbs1015.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi46.0
  Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
  Mikroprocesoru vadības sistēmas46.0
  Mikroviļņu elektroniskā tehnika23.0
  Radiosakaru teorija46.0
  Signālu ciparu apstrāde46.0
  Angļu valoda karjeras vadībā23.0
  Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati23.0
  Globālās navigācijas sistēmas23.0
  Latviešu valoda23.0
  Optimizācijas metodes23.0
  Optisko šķiedru sistēmas23.0
  Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā69.0
  Signāli un ķēdes23.0
  Svešvaloda23.0
  Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets69.0

  Studiju programmu atbalsta:

  Retn logo
  SAF logo
  X InfoTech logo
  Bite logo

  Absolventu atsauksmes

  Reālajā dzīvē
  "Studiju process bija pozitīvu emociju pilns. Visas šajos gados iegūtās zināšanas man patiešām ir noderējušas dzīvē. Par studijām man ir palikušas tikai labas atmiņas."
  Artjoms Bilickis, 
  SIA "BITE Latvija", tīklu plānošanas inženieris
  Izpratne, kas nāk līdz ar pieredzi
  "Studiju saturs bija piesātināts ar uzlaboto tīklošanu un inženieriju. Arī studiju programma bija padarīta sarežģītāka un tās laikā tika izveidota skaidra izpratne par sistēmas iekšējiem elementiem, kas vispārējā perspektīvā nav saskatāmi."
  Aleksandrs Zolotarjovs, 
  Reģionālās nodaļas IT administrators uzņēmumā "Webhelp Malaga" SLU
  Spēt atrast nezināmo…
  "TSI iemāca, kā atrast risinājumu jebkādām problēmām, ja jūs izveidojat rīcības plānu un racionāli pieejat to risināšanai atvēlētajam laikam. Jūs varat nezināt atbildi, bet jums ir jāzina, kur meklēt informāciju, lai to uzzinātu."
  Ivans Pavļučenko, 
  Klientu apkalpošanas dienesta inženieris "Santa Monica Networks" SIA
  Alexey Pilipovecs
  Dzinējspēks uz panākumiem
  "TSI sniedz jums zināšanas, kas palīdzēs sasniegt jūsu, nevis kāda cita, mērķus. Atcerieties, ka panākumi nenāk uzreiz, jums ir jāveic mazi solīši, lai pamazām tiem pietuvotos."
  Aleksejs Pilipovecs, 
  AS "Latvenergo" sistēmanalītiķis

  contact us