Electronics,-BSc

Elektronika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē

Programmas apjoms: 160 CP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

* 2023./2024.ak.gadā studiju programmā piešķiramais grāds mainīsies uz inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā un automātikā.

“Šī studiju programma ir lielisks sākums ikvienam, kurš interesējas par elektroniku un vēlas iemācīties pats izveidot interesantas un noderīgas elektroniskās ierīces”

Aleksandr Krainukov
Asoc. profesors, 
Dr. sc. ing.
Aleksandrs Kraiņukovs
Programmas direktors
Personība, kura…

interesējas par analogo un digitālo elektroniku, signālu apstrādi, aparatūras (“hardware”) programmēšanu, domā analītiski, vēlas iemācīties izstrādāt modernas elektroniskās ierīces, kurš vēlas strādāt strauji augošā nozarē

Vēlas kļūt par…

augsti kvalificētu inženieri elektronikas jomā: mobilo sakaru, digitālo sakaru, datu apstrādes sistēmu, iebūvēto sistēmu (“Embeded Systems”), IoT (lietu interneta) sistēmu, robotizēto kompleksu programmatūras (“software”) un aparatūras (“hardware”) izstrādātāju

Vēlas nākotnē…

izprast elektronisko ierīču darbības principus, orientēties to uzbūves sastāvdaļās, analizēt principiālās shēmas

projektēt elektroniskās sistēmas, virzoties no idejas līdz reālai ierīcei

izstrādāt signālu digitālās apstrādes (DSP) sistēmas algoritmus, sintezēt digitālos filtrus

programmēt mikrokontrollerus (MCU), programmējamos loģiskos kontrollerus (PLC) un programmējamās loģiskās ierīces (PLD)

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR3500 EUR 
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 EUR/gadā2700 EUR2200 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Analogās ierīces4.006.0
Augstākā matemātika10.0015.0
Ciparu shēmtehnika4.006.0
Diskrētā matemātika4.006.0
Elektronika un mikroelektronika4.006.0
Fizika4.006.0
Informācijas pārraides un kodēšanas teorija4.006.0
Programmēšana6.009.0
Signāli un ķēdes4.006.0
Signālu ciparu apstrāde4.006.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika4.006.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Elektrisko ķēžu teorija6.009.0
Ievads zinātniskajā pētniecībā2.003.0
Projektu vadīšana2.003.0
Programmēšana KD2.003.0
Bakalaura darbs (CEE)10.0015.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Automatizētās sistēmas projektēšana4.006.0
Automatizēto sistēmu rūpnieciskie tīkli 4.006.0
Automatizēto sistēmu sensori un izpildmehānismi4.006.0
Automatizētu industriālo sistēmu izstrāde4.006.0
Datoru un datorsistēmu arhitektūra4.006.0
Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi4.006.0
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana2.003.0
Mikroviļņu elektroniskā tehnika2.003.0
Programmējamie loģiskie kontrolleri un to programmēšana4.006.0
Radiosakaru teorija4.006.0
Rūpniecības robotu vadības programmu projektēšana2.003.0
Uzlaboti mikrokontrolieri4.006.0
Angļu valoda karjeras vadībā2.003.0
Automātiskās vadības teorija4.006.0
Ciparu iekārtu datorprojektēšana4.006.0
Datorprojektēšana elektroniskā dizaina automatizācijas vidē4.006.0
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati2.003.0
Globālās navigācijas sistēmas2.003.0
Ievads specialitātē2.003.0
Latviešu valoda2.003.0
Optimizācijas metodes2.003.0
Optisko šķiedru sistēmas2.003.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā6.009.0
Svešvaloda2.003.0
Grupas projekts2.003.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets8.0012.0

Studiju programmu atbalsta:

HansaMatrix JSC logo
mikrotik logo
ALFA RPAR logo
SAF logo
UAV Factory logo

Absolventu atsauksmes

jevgenijs_caciks
Zināšanas veiksmīgai karjerai
"Studijas šajā bakalaura programmā ļāva man atrast perspektīvu darbu vienā no Latvijas vadošajiem digitālo sakaru uzņēmumiem."
Jevgēnijs Čačiks, 
inženieris uzņēmumā "SAF Tehnika"
nikolajs_skuratovs
Starts turpmākajām studijām!
"Četrus gadus ilgās studijas elektronikas bakalaura programmā ļāva man iepazīt dažādas inženierzinātnes jomas un nozares, kas attiecas uz elektroniku."
Nikolajs Škuratovs, 
doktorantūras students Edinburgas universitātē

contact us

raksti mums