Elektronika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā
Akreditācija: līdz 31.12.2023
Programmas apjoms:
160 CP | 240 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 4 gadi (latviešu, angļu)
 • Nepilna laika - 5 gadi (latviešu, angļu)
 • Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība
  "Šī studiju programma ir lielisks sākums ikvienam, kurš interesējas par elektroniku un vēlas iemācīties pats izveidot interesantas un noderīgas elektroniskās ierīces"
  Aleksandr Krainukov
  Asoc. prof., 
  Dr. sc. ing.
  Aleksandrs Kraiņukovs
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  interesējas par analogo un digitālo elektroniku, signālu apstrādi, aparatūras ("hardware") programmēšanu, domā analītiski, vēlas iemācīties izstrādāt modernas elektroniskās ierīces, kurš vēlas strādāt strauji augošā nozarē

  Vēlas kļūt par…

  augsti kvalificētu inženieri elektronikas jomā: mobilo sakaru, digitālo sakaru, datu apstrādes sistēmu, iebūvēto sistēmu ("Embeded Systems"), IoT (lietu interneta) sistēmu, robotizēto kompleksu programmatūras ("software") un aparatūras ("hardware") izstrādātāju

  Vēlas nākotnē…

  izprast elektronisko ierīču darbības principus, orientēties to uzbūves sastāvdaļās, analizēt principiālās shēmas

  projektēt elektroniskās sistēmas, virzoties no idejas līdz reālai ierīcei

  izstrādāt signālu digitālās apstrādes (DSP) sistēmas algoritmus, sintezēt digitālos filtrus

  programmēt mikrokontrollerus (MCU), programmējamos loģiskos kontrollerus (PLC) un programmējamās loģiskās ierīces (PLD)

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 4 gadi 5 gadi - gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2200 EUR * 1760 EUR * -
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 2700 EUR -
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3000 EUR -

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Analogās ierīces46.0
  Augstākā matemātika1015.0
  Ciparu shēmtehnika46.0
  Ciparu telekomunikācijas sistēmu tehnoloģijas46.0
  Diskrētā matemātika46.0
  Elektronika un mikroelektronika46.0
  Fizika46.0
  Informācijas pārraides un kodēšanas teorija46.0
  Programmēšana69.0
  Signāli un ķēdes46.0
  Signālu ciparu apstrāde46.0
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Elektrisko ķēžu teorija69.0
  Programmēšana KD23.0
  Bakalaura darbs1015.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Automatizēto sistēmu rūpnieciskie tīkli 46.0
  Automatizēto sistēmu sensori un izpildmehānismi46.0
  Datoru un datorsistēmu arhitektūra46.0
  Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi46.0
  Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
  Mikroprocesoru vadības sistēmas46.0
  Mikroviļņu elektroniskā tehnika23.0
  Programmējamie loģiskie kontrolleri un to programmēšana46.0
  Radiosakaru teorija46.0
  Radiotehniskās sistēmas46.0
  Tehnoloģisko procesu visualizācija46.0
  Angļu valoda karjeras vadībā23.0
  Automātiskās vadības teorija46.0
  Ciparu iekārtu datorprojektēšana46.0
  Datorprojektēšana EDA vidē46.0
  Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati23.0
  Globālās navigācijas sistēmas23.0
  Ievads specialitātē23.0
  Latviešu valoda23.0
  Optimizācijas metodes23.0
  Optisko šķiedru sistēmas23.0
  Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā69.0
  Robotikas tehnoloģijas kompleksi 23.0
  Svešvaloda23.0
  Grupas projekts23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets812.0

  Studiju programmu atbalsta:

  mikrotik logo
  HansaMatrix JSC logo
  ALFA RPAR logo
  SAF logo
  UAV Factory logo

  Absolventu atsauksmes

  Jevgeņijs Čačiks
  Zināšanas veiksmīgai karjerai
  "Studijas šajā bakalaura programmā ļāva man atrast perspektīvu darbu vienā no Latvijas vadošajiem digitālo sakaru uzņēmumiem."
  Jevgēnijs Čačiks, 
  inženieris uzņēmumā "SAF Tehnika"
  Nikolajs Škuratovs
  Starts turpmākajām studijām!
  "Četrus gadus ilgās studijas elektronikas bakalaura programmā ļāva man iepazīt dažādas inženierzinātnes jomas un nozares, kas attiecas uz elektroniku."
  Nikolajs Škuratovs, 
  doktorantūras students Edinburgas universitātē

  contact us