Svešvaloda
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem pilnveidot savas angļu valodas zināšanas, lai tie būtu labāk sagatavoti turpmākiem angļu valodas profesionālajiem kursiem. Papildus kursa mērķis ir palīdzēt studentiem attīstīt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas tāda starptautiskā eksāmena nolikšanai, kā Cambridge First Certificate, kā arī paplašināt viņu priekšstatu par Cambridge Advanced Certificate un IELTS eksāmenu prasībām.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Kristīne Užule
Kursu līmenis: Bakalaurs
Kursa valoda: angļu

Priekšzināšanas:  nav nepieciešamas

Kredītpunkti:  2 KP | 3 ECTS

language illustration
Cena:  110 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • Ikdienas vārdkopas un spējas saprast un izmantot tās atbilstoši kontekstam;
  • Dažas pamatsintaksiskās struktūras, kas ir nepieciešamas valodas producēšanai un uztverei;
  • Priekšstats par tādu starptautisko eksāmenu, kā CFC, CAD un IELTS, prasībām.

Prasmes:

  • Ātrākas kritiskās lasīšanas prasmes par vispārīgām tēmām;
  • Dažas pamatprasmes, kas ļauj identificēt un producēt rakstiskus paraugus formālajā un neformālajā stilā;
  • Būt spējīgam iesaistīties dažās pamatsarunās, kas ir saistītas ar CFC, CAD un IELTS eksāmeniem;
  • Prasmes nokārtot CFC, CAD un IELTS eksāmenu pamatuzdevumus.

Kompetences:

  • Spēja izmantot pilnveidotas angļu valodas prasmes jaunos sarežģītākos un profesionālos kontekstos;
  • Spēja izmantot pilnveidotas angļu valodas prasmes turpmākai profesionālai pašattīstībai.

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email