SQL vaicājumi datubāzēm
Kursa mērķis ir izpratne un zināšanas par datubāzes tehnoloģijām, SQL vaicājumvalodu, prasme pielietot SQL datu apstrādes funkcijas un operatorus.

Informācija par kursu

Ilgums: 8 nedēļas
Grafiks: Kopā 80 stundas (32 kontaktstundas un 48 patstavīgs darbs un pārbaudījumi) brīvdienas
Vieta: tiešsaistē
Instruktors: Profesors, Dr. sc. ing. Mihails Savrasovs
Kursa valoda: latviešu
SQL vaicājumi datubāzēm
Cena:  360 € (līdzmaksājums 36,00 €)

Galvenā informācija

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Kurss tiek realizēts ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 7. kārtas ietvaros

Kursa saturs

  • Zināšanas un sapratne par datubāzes tehnoloģijām un SQL vaicājumvalodu
  • Prasme pielietot datu manipulācijas SQL operatorus (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE)
  • Prasme pielietot SQL datu apstrādes funkcijas un operatorus
  • Kompetence saprast iepriekš sagatavotus SQL vaicājumus, koriģēt tos, kā arī pašiem sagatavot sarežģītus SQL vaicājumus

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 7. kārtas ietvaros notiek no 27. janvāra līdz 24. februārim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email