Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi
Kursa mērķis: Sniegt izpratni un zināšanas par modernus programmatūras izstrādes procesu un informācijas pakalpojumu kvalitātes modeļu izskatīšana, kā arī mācības, tās lietojot, īstenojot IT projektus.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Boriss Mišņevs
Kursu līmenis: Maģistrs
Kursa valoda: angļu

Priekšzināšanas:  Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija

Kredītpunkti:  4 KP | 6 ECTS

working on laptop
Cena:  260 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • Identificēt informācijas sistēmu un to izstrādes procesu standarta kvalitātes īpašības;
  • Aprakstīt organizācijas brieduma līmeņus, saskaņā ar CMMI modeli.

Prasmes:

  • Identificēt informācijas sistēmu un IT projektu kvalitātes kvantitatīvus mērķus;
  • Izmantot mūsdienīgus kvalitātes modeļus IT procesu uzlabošanai.

Kompetences:

  • Identificēt informācijas sistēmas attīstības procesa problēmas un atrast cēloņus;
  • Organizēt procesa izmaiņas, lai novērstu problēmu cēloņus un problēmu atkārtošanos.

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email