Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija (Daļa 1-2)
Kursa mērķis: Pamatprincipu un metožu apmācība, kas izmanto sarežģītos datorsistēmu programmatūras izstrādāšanas atšķirīgos etapos, kā arī programmatūras izstrādāšanas procesa organizācijas apmācība.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Boriss Mišņevs
Kursu līmenis: Bakalaurs
Kursa valoda: angļu

Priekšzināšanu līmenis:  Programmēšana, Programmēšanas valodu principi, Diskrētā matemātika, Augstākā matemātika, Datu struktūras un algoritmi

Credit points:  6 KP | 9 ECTS

code
Cena:  330 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • Principu un izejošo uzdevumu analīzes metodes zināšana programmas produktu izstrādāšanai un prasību formējumiem; projektēšanas, testēšanas un programmproduktu vadības principi un analīžu metodes; ar programmprojekta vadības un programmprodukta kvantitatīva novērtējuma veidi un vadības līdzekļi; programmatūras konstruēšanas procesa atbalsta modernie instrumentālie līdzekļi; automatizētās programmas izstrādājumu sistēmas perspektīvas un iespējas; programmatūras ražošanas tendences (zināšanas).

Prasmes:

  • Saplānot programmprojekta darbu; veikt patstāvīgu izstrādāšanu un konkrēta programmprodukta kvalitātes novērtējumu; nodrošināt programmprodukta pavadīšanu (prasmes).

Kompetences:

  • Piemīt nepieciešamas iemaņas programminženierijā, kas ļauj strādāt ar mūsdienīgu zinātniski — tehnisku literatūru, ātri pielāgoties jauniem zinātniskiem un praktiskiem sasniegumiem programmtehnoloģijās; saprast programmatūras izstrādāšanas procesu iespēju robežas, ieskaitot programminženierijas perspektīvas, izveidotas progreslaikā datorzinātņu un tehnoloģiju jomā; pārzināt zinātniski-metodiskus pamatus un programminženierijas standartus; iegūt priekšstatu par vispopulārākās programmatūras
  • izstrādāšanas metodoloģiju funkcionālām iespējām; prast rīkoties ar metodiem un programmlīdzekļiem, lai atbalstītu komandas darbību, plānošanu un programmatūras izstrādes efektīvu organizāciju; izprast un paust savas zināšanas zinātniski — tehniskā un profesionālā līmenī, izsekot tendences, attīstības metožu virzienus un moderno programminženierijas līdzekļus (kompetence).

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email