Profesionālā angļu valoda datorzinātnē
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir izveidot studentiem praktiskas svešvalodas iemaņas studentu profesionālās darbības sfērā – datorzinātņu jomā.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Kristīne Užule
Kursu līmenis: Bakalaurs
Kursa valoda: angļu

Priekšzināšanu līmenis:  nav nepieciešamas

Kredītpunkti:  6 KP | 9 ECTS

students in lab
Cena:  330 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • zina noteiktu tēmu profesionālos terminus un jēdzienus;
  • prot pārliecinoši runāt un rakstīt par profesionālām tēmām, lasīt tekstus datorzinātnes jomā un iegūt sev nepieciešamo informāciju no tiem;
  • ir spējīgs izmantot iegūtās zināšanas, lai izteiktu savu viedokli un savas specialitātes kontekstā komunicēt gan rakstiski, gan mutiski, lai veicinātu savu profesionālo izaugsmi

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email