Objektorientētā programmēšana
Kursa mērķis: Apgūt objektu orientētas programmēšanas principus un paņēmienus.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Boriss Mišņevs
Kursu līmenis: Bakalaurs
Kursa valoda: angļu

Priekšzināšanas:  Programmēšana

Kredītpunkti:  4 KP | 6 ECTS

object oriented programming
Cena:  220 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • Aprakstīt objektorientētā programmēšanas principus;
  • Pielietot datu iekapsulēšana mantojuma, un polimorfisma koncepcijas liela mēroga programmatūrā;
  • Apgūt grafisko lietotāja interfeisa jēdzienus.

Prasmes:

  • Projektēt un attīstīt objektorientētas datorprogrammas;
  • Projektēt un izstrādāt programmas ar grafisko lietotāja saskarnes iespējas;
  • Formulēt problēmas kā soļus, lai kā jāatrisina sistemātiski.

Kompetences:

  • Integrēt noturīgumu, otrreizēju izmantošanu un pārnesamību uz liela mēroga programmatūras izstrāde;
  • Izstrādāt OO programmatūru ar komandas darbu prātā.

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email