Ievads specialitātē
Kursa mērķis: Iepazīstināt ar datorzinātņu attīstības pamatvirzieniem, ar augstskolas studiju procesa pamatprasībām, studiju programmas saturu un struktūru. Aprakstīt iespējamās profesionālās darbības jomas pēc studiju pabeigšanas. Piedāvāt iespēju izmantot augstskolas informatīvo vidi studiju procesā.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Boriss Mišņevs
Kursu līmenis: Bachelor
Kursa valoda: angļu

Priekšzināšanas:  nav nepieciešamas

Kredītpunkti:  2 KP | 3 ECTS

work at computer
Cena:  110 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • Nosaukt datorzinātņu pamata attīstībās virzienus.
  • Uzskaitīt institūta studiju procesa pamatprasības.
  • Apspriest izglītības programmas struktūru un galveno saturu.

Prasmes:

  • Aprakstīt iespējamo profesionālo darbību jomas pēc mācību beigšanas.
  • Saprast attiecības starp datorsistēmām, programmām, programmēšanai, un programmēšanas valodām.
  • Aprakstīt fundamentālas koncepcijas un teorijas par datorzinātnes disciplīnām.

Kompetences:

  • Izmantot institūta informācijas vidi mācību procesā.

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email