Datu vizualizācija un stāstu veidošana

Informācija par kursu

Ilgums: 8 nedēļas
Grafiks: brīvdienās, kopā 80 akadēmiskās stundas (32 kontaktstundas un 48 patstavīgs darbs un pārbaudījumi)
Vieta: tiešsaistē
Instruktors: Assoc. profesors, Dr. sc. ing. Mihails Savrasovs
Kursa valoda: latviešu
Datu vizualizācija un stāstu veidošana
Cena:  360 € (līdzmaksājums 36 €)

Galvenā informācija

Iegūt zināšanas un prasmes datu vizualizēšanā un stāstīšanā, izmantojot datu vizualizācijas rīku Tableau. Kursa noslēgumā studenti pratīs importēt un sagatavot datus vizualizācijai, izvēlēties datu piemērotāko vizualizācijas veidu, izstrādāt datu stāstīšanas scenārijus un realizēt to Tableau rīkā.

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Kurss tiek realizēts ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtas ietvaros

Kursa saturs

  • Tableau pielietošana datu analīzei. Tableau pamata triki - 4 ak.h
  • Datu importēšana un sagatavošana vizualizācijai Tableau rīkā - 4 ak.h
  • Tableau tabulas pielietošana datu prezentācijai - 4 ak.h
  • Datu veidi un to vizualizācijas principi - 4 ak.h
  • Hierarhijas, aktivitātes, filtru un parametru pielietošana Tableau rīkā - 4 ak.h
  • Datu stāsta sagatavošanas process un tehniskā izstrāde Tableau rīkā - 4 ak.h
  • Datu vizualizācijas projekts - 48 ak.h
  • Ievads datu vizualizācijā (kognitīvā slodze, uztveres principi, uzmanības atribūti vizualizācijās) - 4 ak.h
  • Pielietot Geštalta principus un uzmanības atribūtus. Pieejamība un estētika. Vizualizācijas labākas prakses - 4 ak.h

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtas ietvaros notiek no 31. maija līdz 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email