Datu apstrāde MS EXCEL vidē

Informācija par kursu

Ilgums: 8 nedēļas
Grafiks: kopā 48 akadēmiskās stundas (32 kontaktstundas un 16 patstavīgs darbs un pārbaudījumi)
Vieta: Transporta un sakaru institūts (TSI)
Instruktors: Mg.sc.comp., Oļvija Komašilova
Kursa valoda: latviešu
Datu apstrāde MS EXCEL vidē
Cena:  216 € (līdzmaksājums 21,60 €)

Galvenā informācija

Kursa mērķis ir iegūt padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas ātrākam un efektīvākam MS Excel elektronisko tabulu pielietojumam datu apstrādes uzdevumu risināšanai dažādās tematiskajās jomās.

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Kurss tiek realizēts ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtas ietvaros

Kursa saturs

 • Datu ievade, rediģēšana un noformēšana - 2 ak.h
 • Adresācijas veidi un definētie nosaukumi - 2 ak.h
 • Datu validācija - 2 ak.h
 • Darbs ar Excel funkcijām - 12 ak.h
 • Darbs ar Excel datiem: Saraksti. Kārtošana. Filtrēšana. Starprezultātu aprēķināšana - 6 ak.h
 • Darbs ar rakurstabulām (PivotTable) un rakursdiagrammām (PivotChart) - 6 ak.h
 • Nosacījumformatējums (Conditional Formatting) - 2 ak.h
 • Darblapas un darbgrāmatas aizsardzība - 2 ak.h
 • Iespēju analīzes un optimizācijas rīki - 8 ak.h
 • Datu grafiskā attēlošana izmantojot diagrammas - 4 ak.h
 • Izdrukas lapas parametru noteikšana un drukāšana - 2 ak.h

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtas ietvaros notiek no 31. maija līdz 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email