CISCO (Datortīkli)
Sniegt studentiem priekšstatu par tīkla arhitektūru, modeļiem un protokoliem. Mācīt tīklu terminoloģiju, veidot prasmes tīkla ierīces pamata konfigurācijas, darba komandrindas interfeisā, un nelielu datoru tīklu testēšanas. Sniegt studentiem priekšstatu par maršrutētājus un komutatoros arhitektūru, sastāvdaļas un darbību nelielā tīklā. Nodrošināt komutācijas, maršrutēšanas un VLAN tehnoloģijas procesos saprašanu. Nodrošināt maršrutētājos un komutatoros konfigurācijas un testēšanas prasmes.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Jelena Baranova
Kursu līmenis: Bakalaurs
Kursa valoda: angļu

Kredītpunkti:  8 KP | 12 ECTS

cisco
Cena:  440 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

 • datu pārraides ierīces un servisi datortīklos un Internetā;
 • dažādu slāņu protokolu lomas datu pārraides tīklos;
 • tīkla adreses piešķiršanas hierarhiskās shēmas IPv4 un IPv6 tīkliem dažādos slāņos,
 • komutācijas un Cisco komutatoros darbības pamatprincipi;
 • maršrutētāja mērķi un uzdevumi;
 • tīkla loģiskā segmentācija ar VLAN palīdzību un starp-VLAN maršrutēšana;
 • maršrutēšanas protokoli (klasifikācija un darbības principi);
 • piekļuves vadības saraksti (ACL);
 • NAT-tehnoloģijas;
 • DHCP protokols I;Pv4 un IPv6 tīklos.
 • pielietot VLAN mērogojamos tīklos;

Prasmes:

 • IPv4 un IPv6 tīkla adrešu telpas plānošana, aprēķināšana un pareiza izmantošana;
 • neliela Ethernet-tīkla veidošana izmantojot komutatoru un maršrutētāju;
 • komandrindas interfeisa (CLI) izmantošana tīkla ierīču pamatkonfigurēšanai;
 • plaši izmantotu komandu un utilītu pielietošana mazo tīklus testēšanai un tīklu trafika analizēšana,
 • neliela komutējama tikla pamatoperāciju konfigurēt un pareizību analizēt;
 • konfigurēt un testēt:
  • VLAN tīkli un starp-VLAN maršrutēšana,
  • statiskā maršrutēšana un maršrutēšana pēc noklusējuma,
  • dinamiskā maršrutēšana nelielos maršrutējamos tīklos ar protokolu izmantošanu
  • Piekļuves vadības sarakstiIPv4 unIPv6 tīklos

Kompetences:

 • darbs CLI komandrindas interfeisā;
 • tīkla ierīču pamatkonfigurēšana;
 • IP-adrešu veida noteikšana pēc noteiktiem raksturojumiem;
 • IP-adrešu telpas sadalīšana;
 • komutatoros (VLAN un starp-VLAN maršrutēšana) un maršrutētajos (statiskā un dinamiskā maršrutēšana, ACL, NAT, DHCP)

Kursu dalībnieki varēs piekļūt oficiālajiem Cisco Networking Academy tiešsaistes materiāliem tīmekļa vietnē www.netacad.com.

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email