C++ programmēšana

Informācija par kursu

Ilgums: 2 mēneši
Grafiks: 2 reizes nedēļā, pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:00 - 21:00, 64 akadēmiskās stundas
Vieta: Lomonosova iela 1
Instruktors: Andrejs Liepiņš
Code

Galvenā informācija

Tēmas

Ievads. Programmēšanas vide. C++ pamati. Algoritmi. Algoritmu apraksti. Zarošanas. Cikli. Gadījuma skaitļu ģenerators. Funkcijas. Norādes, mainīgo veidi, Strukturētie mainīgie. Masīvi. Simbolu virknes. Moduļi. Faili. Failu tipi un apstrāde. Funkcijas (rekursija, pārdefinēšana, šabloni). Funkciju bibliotēkas veidošana. Meklēšanas un kārtošanas pamatalgoritmi. Izņēmumu apstrāde. Bitu operācijas.

Sasniedzamie studiju rezultāti

Ievads. Programmēšanas vide. C++ pamati. Algoritmi. Algoritmu apraksti. Zarošanas. Cikli. Gadījuma skaitļu ģenerators. Funkcijas. Norādes, mainīgo veidi, Strukturētie mainīgie. Masīvi. Simbolu virknes. Moduļi. Faili. Failu tipi un apstrāde. Funkcijas (rekursija, pārdefinēšana, šabloni). Funkciju bibliotēkas veidošana. Meklēšanas un kārtošanas pamatalgoritmi. Izņēmumu apstrāde. Bitu operācijas.

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email