Apdrošināšana
Izveidot studentiem sapratni par nepieciešamību pielietot apdrošināšanas aizsardzības metodes biznesā un atbildību praktiskajā darbībā. Topošo speciālistu apmācība orientēties riska situāciju novērtēšanā un pamatotu lēmumu pieņemšanā personas un uzņēmumu īpašuma aizsardzības jautājumos pielietojot apdrošināšanu. Veidot studentiem zināšanu bāzi un nepieciešamās praktiskās prasmes apdrošināšanas principu un veidu pielietošanā.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Sergey Paramonov
Kursu līmenis: Bachelor
Kursa valoda: angļu

Kredītpunkti:  2 KP | 3 ECTS

Priekšzināšanas:  Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Korporatīvās finanses

insurance
Cena:  110 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • Ekonomikas būtību un īpašuma interešu aizsardzības, biznesa, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pamatformas un speciālo terminoloģiju, ko izmanto apdrošināšanas biznesā.

Prasmes:

  • Noformēt dokumentus, kas saistīti ar apdrošināšanas procesiem, veikt aprēķinus, kas neieciešami apdrošināšanas līguma slēgšanā un nosakot apdrošināšanas atlīdzības summu apdrošināšanas gadījumā.

Kompetences:

  • Ekonomiskajos un tiesiskajos jautājumos īpašuma apdrošināšanas jautājumos

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email