Angļu valoda karjeras vadībā
Kursa mērķis: Pilnveidot praktiskas svešvalodas iemaņas, kas ir nepieciešamas veiksmīgai karjeras vadībai starptautiskā biznesa vidē

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Kristīne Užule
Kursu līmenis: Bakalaurs
Kursa valoda: angļu

Priekšzināšanas:  Profesionālā angļu valoda uzņēmējdarbībai, Profesionālā angļu valoda loģistikas jomā, Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā, Angļu valoda aviācijā, Angļu valoda

Kredītpunkti:  2 CP | 3 ECTS

english-book-and-pencils
Cena:  110 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • zina noteiktu tēmu jaunos terminus un jēdzienus;
  • sintaksisko struktūru zināšanas, kas ir nepieciešamas šīs terminoloģijas izmantošanai

Prasmes:

  • varētu veikt pārliecinošu un profesionālu motivācijas vēstuli un CV,vadīt intervijas, sarunas un prezentācijas;
  • izmantot profesionālās rakstīšanas prasmju pamatus;
  • saprast un piedalīties dialogā par tematiem, kas saistīti ar profesiju

Kompetences:

  • ir spējīgs izmantot iegūtās zināšanas, lai izteiktu savu viedokli un biznesa kontekstā komunicēt gan rakstiski, gan mutiski, lai veicinātu savu profesionālo izaugsmi;
    spēja izmantot attīstītas angļu valodas prasmes turpmākai profesionālai attīstībai

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email